Wat is een interface

Wat is een interface?

Wat is een interface?

Een interface is de intermediair of makelaar waarmee twee systemen met elkaar communiceren. Een beeldscherm is een voorbeeld van een interface tussen een computer en een gebruiker: het draagt de digitale informatie van de computer over in tekst of grafische vormen. Voor de besturing van de computer door een gebruiker is ook een interface nodig: meestal is dit een toetsenbord, vaak in combinatie met een muis.

Wat is een interface

Voorbeeld van een TUI: een tekstuele user interface

Voorbeelden van Interfaces:

UI: een UI, voluit een user interface, is de intermediair tussen een computer en de mens die de computer gebruikt. Dit wordt ook wel de mens-machine-interface of man-machine interface (MMI) of human-machine interface (HMI) genoemd.

GUI: een GUI, voluit een graphical user interface, is onderdeel van het besturingssysteem of een apart programma dat de gebruiker in staat stelt opdrachten aan het systeem te geven door te klikken op grafische objecten (pictogrammen, iconen en menu’s).

API: een API, voluit een application programming interface, is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm bibliotheken met software).

CLI: een CLI, voluit een command line interface, zorgt er voor dat een gebruiker in de vorm van regels tekst die één of meerdere opdrachten bevatten, de computer of een computerprogramma aanspreekt. De CLI noemen we ook wel een opdrachtregelinterface of commandoregel.

TUI: een TUI, voluit een text user interface, is een tekstuele gebruikersomgeving of tekstuele gebruikersinterface die op computerschermen gebruikt wordt binnen een grafische omgeving om computers opdrachten te geven. Dit noemen we ook wel een CBUI of character based user interface.

Voor meer begrippen en uitleg over internet, bekijk het Computer en Internet Woordenboek.

Wat is keyframe animatie

Wat is keyframe-animatie?

Wat is keyframe-animatie?

Het keyframe is het ‘sleutelbeeld’ die het begin en het einde van een reeks beelden bepaalt. Diverse programma’s, zoals Adobe Edge, berekenen op basis van het begin- en eindsituatie van deze twee keyframes zelf de tussenliggende beelden. Een keyframe of enkel beeld bepaalt het begin of het einde van de samenhangende serie, de zgn. animatie.

Wat is keyframe animatie

Keyframe animatie in Adobe Edge

Voor meer begrippen en uitleg over internet, bekijk het Computer en Internet Woordenboek.

Wat zijn broodkruimels of breadcrumbs?

Wat zijn broodkruimels of Breadcrumbs?

Broodkruimels of breadcrumbs is de manier waarop een bezoeker kan zien hoe hij naar de betreffende webpagina is of zal worden geleid. Doordat de bezoeker de broodkruimels of het kruimelpad van de betreffende webpagina kan zien, wordt ook hiërarchie van de website duidelijk.

Zo’n hiërarchische website is ingedeeld in verschillende onderwerpen of categorieën en mogelijke subonderwerpen. Deze onderwerpen kunnen ieder weer hun eigen pagina’s hebben. Als een bezoeker eerst naar de hoofdpagina gaat van de site, vervolgens naar de onderwerpspagina en tenslotte naar de subonderwerpspagina volgt de gebruiker de hiërarchie van een site. De aanbieder van de website kan dit gevolgde pad zichtbaar maken.
Lees meer

Standard-ASCII-Table

Wat is ASCII ?

Wat is ASCII ?

Lees meer

Wat is een zip bestand

Wat is een ZIP-bestand?

Een ZIP-bestand is een bestand dat is verkleind. Dit kan door diverse speciale technieken om zo de opslagruimte te verkleinen. Op deze manier kan je méér gegevens op dezelfde harde schijf, USB-stick, CD of DVD krijgen. Of je kunt dezelfde gegevens (sneller) versturen via het Internet of via e-mail.Wat is een zip bestand

Lees meer

Hoeveel geheugen gebruikt Google Chrome

Hoeveel geheugen gebruikt Google Chrome?

Hoeveel geheugen gebruikt Google Chrome?

Als je onder Windows Taakbeheer kijkt (CTR+ALT+DEL en Taakbeheer starten) zie je onder het tabblad Processen dat Google Chrome meerdere keren mee loopt en geheugen gebruikt. Dat klopt omdat Chome afzonderlijke onderdelen zoals tabbladen, extensies en meedraaiende programma’s zoals Firebug in aparte processen opstart. Dit voorkomt dat als één proces crasht de andere onderdelen worden meegesleept. Daarom verschijnt Chrome meerdere keren in de lijst met processen. Chrome zelf heeft ook een vorm van taakbeheer. Als je Chrome-browser opent en je drukt op Shift+Escape dan zie je precies welk processen er draaien.Hoeveel geheugen gebruikt Google Chrome

Wat is een firewall

Wat is een firewall?

Wat is een firewall?

De firewall is de software of de hardware die binnenkomende informatie van internet of een ander netwerk controleert en deze informatie vervolgens blokkeert of naar uw computer doorlaat, al naar gelang de instellingen van de firewall.

Een firewall wordt gebruikt om te voorkomen dat hackers of schadelijke software (zoals wormen) via een netwerk of internet toegang tot de computer krijgen. Ook het omgekeerde werkt, een firewall kan er voor zorgen dat schadelijke software vanaf de eigen computer naar andere computers wordt geblokkeerd.

Voor meer begrippen en uitleg over marketing en internet, bekijk het Computer en Internet Woordenboek

Wat is een firewall

Wat is phishing?

Wat is phishing?

Wat is phishing?

Phishing is de verzamelnaam voor alle digitale activiteiten waarmee criminelen proberen persoonlijke informatie te ontfutselen. Met deze informatie kan fraude met internetbankieren, pinpassen, creditcards of uw identiteit worden gepleegd. Phishing is een vorm van internetfraude. Het bekende voorbeeld is het vissen naar bankgegevens zodat er uitgaven gedaan kunnen worden zonder dat eigenaar hier in eerste instantie erg in heeft. Meestal gaat dit als volgt: internetgebruikers worden gelokt naar een valse (bank-)website, die een kopie is van de echte website en men laat ze daar — nietsvermoedend —inloggen met hun inlognaam en wachtwoord of hun creditcard-nummer. Hierdoor krijgt de fraudeur de beschikking over deze gegevens met alle gevolgen van dien. De slachtoffers worden vaak met een e-mail naar deze valse website gelokt met daarin een link naar de (valse) website met het verzoek om zogenaamd “de inloggegevens te controleren”.
Wat is phishing?

Voor meer begrippen en uitleg over marketing en internet, bekijk het Computer en Internet Woordenboek.

Wat hebben CERN en het internet met elkaar?

CERN is de afkorting van Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Europese Raad voor Kernonderzoek) en is het Europese laboratorium voor atoomfysica in Genève, Zwitserland. In 1989 ontwikkelde een team van vooruitstrevende ingenieurs, onder leiding van de Engelsman Timothy Berners-Lee, de technologie voor het World Wide Web.

CERN-logo

Wat is mime

Wat is MIME?

Wat is MIME?

De Multipurpose Internet Mail Extensions (afgekort MIME) vormen een internetstandaard voor e-mail. MIME legt de structuur en codering van e-mailberichten vast. Voor meer definities, uitleg en begrippen over het internet ga naar de de pagina van het Computer en Internet Woordenboek op deze website.

wat-is-mime