Welkom op de website van Burggraaf.it

Sinds 1998 IT specialist voor het midden- en kleinbedrijf

SimpelFact is een Factuurprogramma voor Windows
en Mac OS X. Met SimpelFact maakt u op een
eenvoudige en goedkope manier facturen voor uw
bedrijf, goederen, zaak en/of business.

SimpelFact

SimpelBase, de software voor offerte-, order-, pakbon-,
bestellingen- en factuurverwerking. SimpelBase is
voortgekomen uit de vragen en verzoeken die wij
gekregen hebben van SimpelFact gebruikers.

SimpelBase

Een website met WordPress is de professionele,
betaalbare en praktische oplossing voor het MKB.
Een webwinkel behoort ook tot de mogelijkheden.

Uw WordPress partner

Synchroniseert uw mail en agenda op uw
PC, telefoon en tablet. Ook heeft u overal
en op ieder apparaat Word, Excel en Powerpoint
tot uw beschikking.

dean one biedt een volledige oplossing aan via een ‘in
the cloud’ telefooncentrale en ‘voip’ telefoneren. of
u nu 1 of 200 toestellen heeft dean one heeft de juiste
oplossingen voor u.

dean one cloud telefonie

Het Computer en Internet Woordenboek dient als een ouderwets telefoonboek. Heerlijk was toch zo’n telefoonboek met op de eerste pagina van het stadje of dorpje de naam van de familie, vaak beginnend met Aa. Daarachter een adres en een telefoonnummer. Mooi overzichtelijk en ieder jaar kreeg je vers nieuw telefoonboek.

Het doel van het Computer en Internet Woordenboek is hetzelfde. Een alfabetisch overzicht en een korte uitleg van de belangrijkste termen die de ons bezighouden in de wereld van IT, computers en internet. Net als bij het eerste telefoonboek zullen er steeds weer nieuwe aansluitingen of lemma’s te vinden te zijn.

Disclaimer: Bij het samenstellen van dit naslagwerk is grote zorg besteed aan de juistheid van de informatie. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige onjuiste informatie.

Computer en Internet Woordenboek

ASCII
ASCII staat voor “American Standard Code for Information Interchange” en ASCII wordt gebruikt voor bestanden die alleen maar ‘platte tekst’ bevatten. De tekst is geheel zonder opmaakkenmerken. ASCII is de universele norm voor het omzetten van tekst, getallen en leestekens in binaire gegevens die door iedere computer ter wereld altijd correct kunnen worden gelezen. De standaard ASCII-tabel bestaat uit twee delen: de 95 zichtbare tekens (hoofdletters en kleine letters, cijfers, leestekens, de spatie en enkele andere symbolen), en 33 stuurcodes. De stuurcodes representeren geen zichtbare tekens, maar zijn opdrachten aan uitvoerapparaten of geven informatie over de data die verstuurd worden.

Attachment
Letterlijk vertaald vanuit het Engels betekent attachment toevoeging.  Het betreft een bestand dat wordt gekoppeld aan een e-mailbericht. Dit kan een PDF-file zijn, foto / videomateriaal of andere typen bestanden. Vaak zit er bovengrens aan aan de hoeveelheid en grote van bestanden die met een e-mail bericht mogen worden meegestuurd. Mocht de hoeveelheid worden overschreden, dan kan het verzenden van de bijlagen via We Tranfer een oplossing bieden.

Back end
Is bij een WordPress CMS-website het onderdeel waar door in te loggen de website beheerd kan worden.

Broodkruimels
Broodkruimels of breadcrumbs is de manier waarop een bezoeker kan zien hoe hij naar de betreffende webpagina is of zal worden geleid. Doordat de bezoeker de broodkruimels of het kruimelpad van de betreffende webpagina kan zien, wordt ook hiërarchie van de website duidelijk. Lees hier meer>>>

Browser
De browser is het programma dat er voor zorgt dat er op Internet gesurft kan worden, oftewel dat de websites bekeken kunnen worden. De bekende browsers zijn Internet Explorer (van Microsoft), Google Chrome, Safari (van Apple), Opera en Firefox.

Caching
Door caching worden internetbestanden als afbeeldingen, stylesheets en webpagina’s tijdelijk opgeslagen op het systeem van de gebruiker of op een server. Tot het moment dat er wijzigingen optreden of voor een een bepaalde periode hoeven deze bestanden niet opnieuw te worden opgevraagd. Caching wordt wordt veel gebruikt door WordPress-websites en hierdoor wordt de websites vele malen sneller in gebruik.

CERN
CERN is de afkorting van Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (Europese Raad voor Kernonderzoek) en is het Europese laboratorium voor atoomfysica in Genève, Zwitserland. In 1989 ontwikkelde een team van vooruitstrevende ingenieurs, onder leiding van de Engelsman Timothy Berners-Lee, de technologie voor het World Wide Web.

CMS
De afkorting CMS betekent in het Engels content management system, en vertaald in het Nederlands betekent het zo iets als inhoud beheer systeem. Een CMS is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig en zonder veel al te veel technische kennis, teksten, plaatjes, video’s en andere gegevens op het internet kunnen publiceren, het zgn. contentmanagement of inhoudsmanagement. De bekende CMS-toepassingen zijn WordPress en Joomla.

Cookie
Een cookie is een hoeveelheid gegevens die een server naar de browser stuurt zodat deze kunnen worden opgeslagen en bij een volgend bezoek weer gebruikt kunnen worden. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan.

CPU
In het Engels betekent CPU letterlijk Central Processing Unit. Dit is de belangrijkste computerchip omdat deze al rekenwerk van de computer doet. De meest gebruikte chips zijn van AMD en Intel.

Crawlen
Het continu verkennen van de websites door de zoekmachines om de inhoud te indexeren. Als de informatie is geïndexeerd en/of is opgeslagen door de zoekmachine is de inhoud van de website of de webpagina gemakkelijker te vinden door voor degene die op zoek is naar deze informatie. Zoekmachines zoals Google bezoeken continu de webpagina’s op het Internet om de nieuwste inhoud van die websites en hun pagina’s te kunnen laten zien als iemand iets zoekt op het Internet. Samengevat is crawlen het continu bezoeken van pagina’s op Internet door de zoekmachines om de inhoud van deze pagina’s te achterhalen.

CSS
In het Engels betekent CSS letterlijk Cascade Style Sheets. CSS is een programmataal die zorgt voor het ontwerp en het daarmee het uiterlijk van een webpagina of een website.

Domein
Een internetadres of URL dat de locatie van een computer of een netwerk aangeeft. Deze internetadressen worden beheerd zodat er niet twee dezelfde adressen gebruikt kunnen worden.

FAQ
Letterlijk betekent FAQ in het Engels Frequently Asked Questions. In het Nederlands zijn dit de veel gestelde vragen. Op veel websites is een pagina te vinden over de meest gestelde vragen over de producten en diensten van de betreffende website.

Firewall
De firewall is de software of de hardware die binnenkomende informatie van internet of een ander netwerk controleert en deze informatie vervolgens blokkeert of naar uw computer doorlaat, al naar gelang de instellingen van de firewall. Een firewall wordt gebruikt om te voorkomen dat hackers of schadelijke software (zoals wormen) via een netwerk of internet toegang tot de computer krijgen. Ook het omgekeerde werkt, een firewall kan er voor zorgen dat schadelijke software vanaf de eigen computer naar andere computers wordt geblokkeerd.

Flash
De Flash-software, gemaakt door het bedrijf Adobe Systems Incorperated, zorgt er voor dat beeld, video, geluid en animatie te zien is door de bezoeker van een Website. Op de IPad, IPhone en IPod van Apple wordt de Flash-software niet ondersteund en daarom is de inhoud van de animaties niet te zien op deze apparaten.

FLV
Een video(-clip) in Flash formaat

Front end
De website zoals bezoekers deze te zien krijgen.

FTP
In het Engel betekent FTP letterlijk File Transfer Protocol. Dit protocol zorgt er voor dat je bestanden op internet kunt uploaden, downloaden, maken, verplaatsen, kopiëren en verwijderen.

Google Drive
Google Drive is een gratis dienst van Google op internet en daarmee kunnen documenten gemaakt en gedeeld worden. Met Google Drive kunnen de documenten in de cloud worden opgeslagen. Met de gratis programma’s Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties (Google Docs) wordt het mogelijk om gezamenlijk samen aan onder andere documenten, spreadsheets, presentaties, tekeningen en formulieren te werken. Maadelijks zijn er 240 miljoen actieve gebruikers (oktotber 2014). Inmiddels biedt Google een totale opslagruimte van 15 GB gratis aan voor Gmail, Google Drive en Google+ en Photos samen en tegen betaling kan de opslagruimte worden uitgebreid.

Hyperlink
Een verwijzing op een internetpagina naar een andere Internetpagina. De verwijzing kan zijn naar een andere pagina van dezelfde website of een andere website.

HTML
In het Engels betekent HTML letterlijk HyperText Markup Language. Het is een opmaaktaal voor de specificatie van documenten, voornamelijk bedoeld voor het World Wide Web. Deze opmaaktaal zorgt er voor dat bijvoorbeeld nadruk in tekst, verschillende kopjes, indeling in paragrafen, tabellen en bijvoorbeeld de plaatjes en multimedia te zien zijn.

Interface

Een interface is de intermediair of makelaar waarmee twee systemen met elkaar communiceren. Een beeldscherm is een voorbeeld van een interface tussen een computer en een gebruiker: het draagt de digitale informatie van de computer over in tekst of grafische vormen. Voor de besturing van de computer door een gebruiker is ook een interface nodig: meestal is dit een toetsenbord, vaak in combinatie met een muis.

Voorbeelden van Interfaces:

UI: een UI, voluit een user interface, is de intermediair tussen een computer en de mens die de computer gebruikt. Dit wordt ook wel de mens-machine-interface of man-machine interface (MMI) of human-machine interface (HMI) genoemd.

GUI: een GUI, voluit een graphical user interface, is onderdeel van het besturingssysteem of een apart programma dat de gebruiker in staat stelt opdrachten aan het systeem te geven door te klikken op grafische objecten (pictogrammen, iconen en menu’s).

API: een API, voluit een application programming interface, is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm bibliotheken met software).

CLI: een CLI, voluit een command line interface, zorgt er voor dat een gebruiker in de vorm van regels tekst die één of meerdere opdrachten bevatten, de computer of een computerprogramma aanspreekt. De CLI noemen we ook wel een opdrachtregelinterface of commandoregel.

TUI: een TUI, voluit een text user interface, is een tekstuele gebruikersomgeving of tekstuele gebruikersinterface die op computerschermen gebruikt wordt binnen een grafische omgeving om computers opdrachten te geven. Dit noemen we ook wel een CBUI of character based user interface.

IP-adres
Het IP-adres is de twaalfcijferige unieke code die is verbonden aan de URL of de naam van de website. Alle computers en alle andere apparatuur verbonden met Internet hebben zo’n unieke twaalfcijferige code.

ISP
In het Engels staat de afkorting ISP voor Internet Service Provider. Dit is het bedrijf dat de internetgebruiker toegang verschaft tot het internet.

Javascript
Met de programmeertaal Java kunnen de zgn. dynamische functies aan webpagina’s worden toegevoegd.

Keyframe-animatie
Het keyframe is een ‘sleutelbeeld’ die het begin en het einde van een reeks beelden bepaalt. Diverse programma’s, zoals Adobe Edge, berekenen op basis van het begin- en eindsituatie van deze twee keyframes zelf de tussenliggende beelden. Een keyframe of enkel beeld bepaalt het begin of het einde van de samenhangende serie, de zgn. animatie.

MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
De Multipurpose Internet Mail Extensions (afgekort MIME) vormen een internetstandaard voor e-mail. MIME legt de structuur en codering van e-mailberichten vast.

Open Source Software
Open Source Software is software waarvan de broncode vrij beschikbaar is voor iedereen. Het publiek mag en kan deze software kopiëren, aanpassen en verspreiden zonder bijkomende kosten voor bijvoorbeeld auteursrechten. De ontwikkeling van software gebeurt vaak door een community. Zo’n community kan bestaan uit een gemeenschappelijke samenwerking van zowel individuele programmeurs als grote bedrijven.

Phishing
Phishing is de verzamelnaam voor alle digitale activiteiten waarmee criminelen proberen persoonlijke informatie te ontfutselen. Met deze informatie kan fraude met internetbankieren, pinpassen, creditcards of uw identiteit worden gepleegd. Phishing is een vorm van internetfraude. Het bekende voorbeeld is het vissen naar bankgegevens zodat er uitgaven gedaan kunnen worden zonder dat eigenaar hier in eerste instantie erg in heeft. Meestal gaat dit als volgt: internetgebruikers worden gelokt naar een valse (bank-)website, die een kopie is van de echte website en men laat ze daar — nietsvermoedend —inloggen met hun inlognaam en wachtwoord of hun creditcard-nummer. Hierdoor krijgt de fraudeur de beschikking over deze gegevens met alle gevolgen van dien. De slachtoffers worden vaak met een e-mail naar deze valse website gelokt met daarin een link naar de (valse) website met het verzoek om zogenaamd “de inloggegevens te controleren”.

Plug-in
Een Plug-in is een uitbreidingsprogramma op een bestaand programma. Met de intallatie van de Plug-in kan het bestaande programma extra functies vervullen. Zo kent WordPress duizenden Plug-ins.

Protocol
Een protocol is de taalafspraak waarin twee of meer apparaten met elkaar praten. Met deze afspraak of overeenkomst kunnen de apparaten gegevens aan elkaar zenden en ontvangen.

Provider
Een provider is een bedrijf dat er voor zorgt dat andere bedrijven en particulieren toegang hebben tot het Internet.

Redirect
Een redirect is een manier om een bezoekers van het ene URL-adres naar het andere te sturen. Als je bijvoorbeeld het adres het foutieve gogle.com intypt gaat, kom je toch gewoon terecht bij Google.nl. Een andere vorm van redirect wordt ook wel de 301-redirect genoemd. Wordt er gebruik gemaakt van zo’n 301 redirect dan wordt een HTML-pagina permanent doorgelinkt naar een andere pagina.

Sociale Media
Een webservice die onderling contact tussen gebruikers ondesteunt. De bekende zijn Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+.

Tag
In het Nederlands betekent dit etiket. Een tag is het belangrijke sleutelwoord uit het bericht. Het etiket, deze term of dit sleutelwoord wordt toegewezen aan het bericht. De zoekmachines op Internet, de bots, zoeken continu de webites af naar de zgn. tags en slaan dit op. Als mensen zoeken via de zoekmachines op dit etiket, deze term of dit sleutelwoord wordt dit bericht in de door de zoekmachine gevonden berichten of artikelen geplaatst. Het is het beste om de berichten en artikelen te voorzien van minimaal vijf tags. Afhankelijk van de grootte van het bericht of het artikel kunnen dit er meerdere zijn.

Taxonomie
Taxonomie is de wetenschap van het indelen van individuen of objecten in groepen, taxa in het Grieks. Met taxonomie kan zowel de methode worden bedoeld die bij het indelen wordt toegepast, als de hiërarchische ordening die het resultaat ervan is. Zo’n hiërarchische ordening, maar ook de activiteit om tot zo’n ordening te komen wordt classificatie genoemd. Vrijwel alles kan taxonomisch worden ingedeeld: levende wezens, plantengemeenschappen, dingen, plaatsen en dus ook berichten bij WordPress.

Tekststijl
Met de tekststijl wordt het lettertype, de tekengrootte en de kleur van de tekst bedoeld.

URL
Letterlijk betekent URL in het Engels: Uniform Resource Location. Deze URL is het adres van een bron of bijvoorbeeld een website op het Internet. Dit adres geeft informatie over het protocol wat gebruikt moet worden, over het IP-adres en over de locatie van de bron. De URL die door Socratrezzz Solutions wordt gebruikt ziet er volgt uit: http://www.socratezzz.nl. De http geeft aan dat het http protocol gebruikt moet worden. De letters WWW staan voor World Wide Web en dit betekent dat het adres gezocht moet worden op dit web. De .nl betekent dat de link in Nederland moet worden gezocht. Een URL zorgt er voor dat de adressen makkelijk te onthouden zijn, voor de computer is een URL een reeks met cijfers.

W3C of het World Wide Web Consortium
Het W3C of World Wide Web Consortium is de organisatie die de webstandaard voor het World Wide Web ontwerpt. Denk hierbij standaarden als HTML, XHTML, XML en CSS.

Webbrowser
Een webbrowser is een programma waarmee je op het interet kan surfen. Webbrowsers zijn in staat om bijvoorbeeld de met HTML gecodeerde webpagina’s te laten zien op je computer. De bekende browsers zijn Internet Explorer, Google Chrome, Safari en Mozilla.

Webserver
Een webserver ‘serveert’ en beheert de websites. Als een URL, bijvoorbeeld het adres van een website, wordt ingetypt in de browser verzendt de browser deze URL naar de betreffende webserver. Deze webserver stuurt de informatie weer door naar de browser waar de URL is ingetypt en zo wordt de website of de informatie zichtbaar op de computer.

WWW
De afkorting WWW betekent in het Engels World Wide Web. Het World Wide Web is het Internet, het Web of het Net. Het Web is een onderling over de hele wereld verbonden systeem van webservers.

ZIP-bestand
Een ZIP bestand is een bestand dat is verkleind. Dit kan door diverse speciale technieken om zo de opslagruimte te verkleinen. Op deze manier kan je méér gegevens op dezelfde harde schijf, USB-stick, CD of DVD krijgen. Of je kunt dezelfde gegevens (sneller) versturen via het Internet of via e-mail.