Welkom op de website van Burggraaf.it

Sinds 1998 IT specialist voor het midden- en kleinbedrijf

SimpelFact is een Factuurprogramma voor Windows
en Mac OS X. Met SimpelFact maakt u op een
eenvoudige en goedkope manier facturen voor uw
bedrijf, goederen, zaak en/of business.

SimpelFact

SimpelBase, de software voor offerte-, order-, pakbon-,
bestellingen- en factuurverwerking. SimpelBase is
voortgekomen uit de vragen en verzoeken die wij
gekregen hebben van SimpelFact gebruikers.

SimpelBase

Een website met WordPress is de professionele,
betaalbare en praktische oplossing voor het MKB.
Een webwinkel behoort ook tot de mogelijkheden.

Uw WordPress partner

Synchroniseert uw mail en agenda op uw
PC, telefoon en tablet. Ook heeft u overal
en op ieder apparaat Word, Excel en Powerpoint
tot uw beschikking.

dean one biedt een volledige oplossing aan via een ‘in
the cloud’ telefooncentrale en ‘voip’ telefoneren. of
u nu 1 of 200 toestellen heeft dean one heeft de juiste
oplossingen voor u.

dean one cloud telefonie

Hieronder volgt het Marketing Woordenboek voor internet. Want ook ik word wel eens duizelig van alle termen die rondvliegen. Het is bedoeling om dit woordenboek langzaam maar zeker uit te bouwen tot een volwaardig naslagwerk.

Marketing woordenboek voor internet

Affiliate marketing
Affiliate marketing is een belangrijke vorm van internetmarketing. Adverteerders betalen partners of de zgn. affiliates voor de verkoop of koppelingen naar mogelijke klanten. De affiliates doen dit door het plaatsen van advertenties van de adverteerders op hun website. Affiliate marketing kent een directe vorm zoals een vergoeding door de adverteerder aan de affiliate voor het verkopen van producten of diensten. De affiliate verkoopt bijvoorbeeld een abonnementen, een boek of een ander product van de adverteerder op zijn eigen website en hiervoor ontvangt hij een vergoeding. Een voorbeeld van de indirecte affiliate marketing is het doorverwijzen van een klant naar de adverteerder waaruit een verkoop kan volgen. Zo wordt door bedrijven (de adverteerder) betaald aan een vergelijkingssite (de affiliate) indien mogelijke klanten doorklikken naar de website van het bewuste product of dienst.

AIDA-model
Het AIDA-model is een marketingmodel, waarbij de vier meest belangrijke stappen die in een reclame-uiting of campagne naar voren moeten komen worden beschreven. In het Engels staat AIDA voor Attention, Interest, Desire en Action, in het Nederlands is dit te vertalen met aandacht, interesse, drang of sterke wens en actie. Deze vier stappen moeten bij een campagne goed worden uitgedacht en worden beschreven.

Ankertekst
De ankertekst, in het Engels anchor text, is de tekst die een link bevat en dit noemen we in SEO-termen de ankertekst. De ankertekst is de duidelijk zichtbare en klikbare tekst die doorgeleidt naar een bestemmingspagina. Het beste is om in de ankertekst de zoekwoorden te gebruiken waarop de pagina of de website gevonden moet worden. De link kan zowel intern, binnen de betreffende website, als extern, naar een andere website(-pagina) verwijzen. Houdt wel de Google-logica in de gaten: heb je het in de ankertekst over brommers, verwijs dan iet naar auto’s. Dat levert geen extra punten op in de Google-ranking.

Backlink
Zie Link building

Base line zie Pay-off (line)

Branding
Kevin Lane Keller, een autoriteit op gebied van marketing omschrijft branding als volgt: “A name, term, sign, symbol or design, or combination of them which is intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors”. Of in het Nederlands: een merk een naam, term, ontwerp, symbool of ander element dat de goederen of diensten van één of meerdere verkopers identificeert als onderscheidend ten opzichte van die van anderen. Het gaat daarom meer als enkel een logo, ook de service, de uitstraling op en de bejegening van klanten zijn zomaar enkele aspecten die bij branding onder handen worden genomen of moeten voorzien van onderhoud.

Content marketing
De afgelopen jaren is het aantal media wat aandacht kan genereren voor een product of dienst enorm uitgebreid. Ook consumenten bepalen steeds meer zelf wat voor, wanneer en op welke wijze ze informatie willen verkrijgen. De opzet achter content marketing is om de relevante informatie via het juiste mediakanaal en voor het juiste publiek zo specifiek mogelijk aan te bieden. Het doel is om deze bepaalde doelgroep goed te binden aan het bewuste product of dienst.

Conversie
Een actie van een bezoeker op website zoals een aankoop, bestelling, aanvraag of inschrijving op een nieuwsbrief. Conversies zijn een methode om het resultaat van internet inspanningen te meten. Conversiedoelen kunnen gemeten worden met web analyse software, zoals Google Analytics.

CRM of Customer relationship management
Vertaald vanuit het Engels betekent CRM of Customer relationship management klantrelatiebeheer. CRM heeft ook nadrukkelijk aspecten van relatiemarketing en een relatie met de techniek van verkoopbeheersystemen. Het doel van CRM is het ontwikkelen van een werkwijze en bijbehorende technologie om de contacten met de klant te optimaliseren. Voor iedere klant wordt met CRM geprobeerd een individuele waarde-propositie aan te bieden gebaseerd op zijn of haar wensen. De gedachte achter CRM is dat de klant een betere behandeling krijgt naarmate zij een hogere waarde vertegenwoordigt voor het bedrijf of de organisatie.

Crosschanneling
Bij crosschanneling kan een klant kan bij hetzelfde bedrijf een winkel bezoeken, het call center bellen of surfen naar de website van dat bedrijf en mag verwachten dat vervolgens die distributiekanalen gegevens uitwisselen en met elkaar samenwerken. De consument of afnemer zo via meerdere kanalen op één uniforme manier door het bedrijf worden bediend. De consument heeft de keuze om de artikelen online te bestellen en deze bijvoorbeeld in een fysieke winkel af te halen.

Crowdsourcing
Crowdsourcing betekent dat de consumenten bepalen hoe een product dat nog in de ontwikkelingsfase is, er uiteindelijk uit komt te zien of dat consumenten bepalen welke marketingconcepten de moeite waard zijn.

CTR
Zie Klikfrequentie

CPC
Zie Kosten per klik

Dienstenmarketing
Zie service marketing

Disruptive Innovation
Letterlijk vertaald vanuit het Engels betekent disruptive innovation: ontwrichtende innovatie. Het idee is dat kleinere, zwakkere, maar meer innovatieve ondernemers weten in te breken in een markt, deze verstoren en bijna volledig over weten te nemen.

E-marketing
Zie Internetmarketing

Internetmarketing
Internetmarketing wordt ook wel online marketing of e-marketing genoemd. Het is de marketing van producten of diensten via internet. Tot internetmarketing worden onder andere gerekend: zoekmachineoptimalisatie of SEO, reclamebanners, e-mailmarketing, referralmarketing, affiliate marketing, interactieve marketing, weblogmarketing en virale marketing.

Keywords
Dit zijn de zoektermen of woorden waarop internetgebruikers zoeken in een zoekmachines om informatie over een product, dienst of onderwerp te vinden. Aan de hand van keywords op een website leggen zoekrobots een database aan van alle WWW-documenten die op het internet beschikbaar zijn.

Klikfrequentie (CTR)
In het Engels betekent CTR letterlijk clickthrough rate. De CTR of klikfrequentie is het aantal klikken op advertenties gedeeld door het aantal ontvangen vertoningen, paginaweergaven of zoekopdrachten. Oftwel: CTR = aantal klikken / het aantal vertoningen, weergaven of zoekopdrachten. Als er bijvoorbeeld zeven klikken zijn geweest uit 1000 paginaweergaven, is de pagina-CTR 0,7%.

Kosten per klik (CPC of PPC)
In het Engels betekent CPC letterlijk Cost per Click en PPC Pay per Clip. De CPC is het bedrag dat het een adverteerder kost als er op zijn of haar advertentie wordt geklikt. De CPC voor een advertentie wordt door de adverteerder bepaald. Sommige adverteerders zijn bereid meer per klik te betalen dan anderen, afhankelijk van het product of de service waarvoor ze adverteren.

Link building
Link building is het plaatsen van meerdere links naar een specifieke website zodat zoekmachines als Google de website hoger zullen zetten in de lijst van zoekresultaten. Zo’n verwijzing naar een andere website wordt een backlink genoemd. Iedere website krijgt een reputatie score van Google en hoe meer inkomende links of zgn. backlinks naar de website verwijzen, hoe hoger de pagerank bij een zoekmachine als Google is.

Marketing
Marketing is het geheel van activiteiten dat wordt ondernomen om de omzet op peil te houden of te vergroten.

Merk
Een merk is een specifiek woord, afbeelding, geluid of kleur waarvan een merkhouder is. De merkhouder is de enige die het merk mag gebruiken. Het merk kan beschermt zijn tot een regio of voor een bepaald handelsdoel.

Monochanneling
Zie singlechannaling

Multichanneling
Multichanneling is een vorm van distributie waarmee verschillende kanalen naast elkaar worden ingezet en daarbij los van elkaar kunnen opereren. Bij multichanneling worden de consumenten op deze wijze via meerdere verkoopkanalen bediend. De consument of afnemer kan bijvoorbeeld kiezen of hij of zij een product online in de webwinkel of in de fysieke winkel koopt. Een belangrijk kenmerk van multichanneling is dat de samenwerking tussen de verschillende kanalen nauwelijks is ontwikkeld.

Omnichanneling?
Bij omnichannelling kunnen de consumenten de verschillende kanalen door elkaar heen gebruiken terwijl de beleving, prijzen, en informatie over het bedrijf en de producten het zelfde zijn. Het geheel loopt keurig in elkaar over en daardoor ontstaat een volledig transparant proces. Zo kan de klant of afnemer bijvoorbeeld zien hoeveel producten er nog aanwezig zijn, kan men een product reserveren, als het product aanwezig en af te halen is krijgt men bijvoorbeeld een sms-je en als het product kan worden afgehaald of geleverd en wordt de betreffende bon bijvoorbeeld via een e-mail verstuurd.

Online marketing
Zie Internetmarketing

Pay-off (line) of baseline
De pay-off, pay-off line of baseline is een benaming die gebruikt wordt voor de zin die achter een merknaam geplaatst wordt. Vooral bij niet beschrijvende merknamen kan de pay-off gebruikt worden om kort en bondig te communiceren waar het merk voor staat. Een payoff wordt gebruikt om gevoel of associaties aan een merknaam toe te voegen. Beroemde Nederlandse varianten van pay-off lines zijn soms zelfs bekender dan het merk waarbij ze horen. Een voorbeeld hiervan is de in 1986 bedachte pay-off “Even Apeldoorn bellen”, die al snel een grotere naamsbekendheid genoot dan het merk Centraal Beheer waarvoor de pay-off bedacht is. Andere beroemde varianten zijn “Stop een tijger in je tank” van Esso en “blijft op de kleintjes letten” van Albert Heijn. Een slogan is iets anders, dit heeft vooral als doel heeft om een actie te beschrijven zoals drie halen is twee betalen.

PPC
Zie Kosten per klik

SEA
Met SEA of Search Engine Advertising wordt geprobeerd door betaalde advertenties bij de zoekmachineresultaten de consument of geïnteresseerde naar de website te verleiden. Een bekend voorbeeld hier van is Google Adwords. Als iemand die in Google zoekt op specifieke woorden waar voor betaald is, kom de betreffende pagina’s bovenaan de zoekresultaten te staan en als er dan op geklikt wordt noemen we dat PPC.

SEM
SEM of Search Engine Marketing betreft alle activiteiten die worden uitgevoerd om een website te verbeteren, te optimaliseren en beter vindbaar te maken. Dit is zowel SEO als SEA.

SEO
SEO is de afkorting van Search Engine Optimisation of in het Nederlands zoekmachine optimalisatie. Deze ‘optimalisatie’ moet er voor zorgen dat de website, de pagina’s en de artikelen goed vindbaar zijn voor potentiële geïnteresseerden wanneer zij zoekmachines gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld door goede en originele inhoud, links naar de betreffende websites, pagina’s, producten en artikelen.

Service marketing
Service marketing of dienstenmarketing richt zich op de marketing van diensten. Voorbeelden van diensten waar service marketing relevant voor is zijn bijvoorbeeld de advocatuur, de banken, de restaurants, de hotels, de retailers en de gezondheidszorg. Deze specifieke marketing is noodzakelijk omdat er nogal wat verschillen zijn tussen goederen en diensten. Zo zijn goederen tastbaar en diensten niet, diensten kunnen niet worden opgeslagen, de diensten komt veel vaker tot stand in co-productie met de klant, de faciliteiten moeten vaak dicht bij de klant geïnstalleerd zijn en de levering van een dienst is vaker arbeidsintensief in plaats van kapitaalintensief.

Singelchanneling
Singlechanneling of monochanneling wil zeggen dat de logistiek tussen leveranciers en afnemers maar op één manier plaatsvindt. Singlechanneling is het beste uit te leggen met een voorbeeld. Zo doet een traditionele winkelier doet aan singlechanneling als de consument door deze winkelier maar via één kanaal bediend wordt, bijvoorbeeld via de fysieke winkel. Tegenwoordig kennen we ook multichanneling, crosschanneling en omnichannelling.

Storytelling
Het is vandaag de dag niet meer genoeg om alle goede eigenschappen van een product of dienst op te sommen en dan te verwachten dat de consument zal toehappen. Er is een zee aan producten en diensten, maar door het vertellen van een verhaal en door het overbrengen van een emotie wat bij het product of de dienst hoort blijft het ‘plakken’. Uit onderzoek weten we dat goede en interessante verhalen in de hersenen vrijmaken die geassocieerd worden met genot en plezier. Met storytelling kan een product en dienst gaan uitsteken boven het maaiveld: je voegt er een positief emotie of een goed gevoel aan toe. Daarbij blijven verhalen langer hangen en goede verhalen worden ook nog eens gratis en voor niets doorverteld.

Viral
Een viral is een reclamefilmpje dat zwerft over Internet en door mond-op-mondreclame een vele mensen bereikt. Door het maken van deze online-campagnes filmpjes proberen bedrijven op een originele manier producten of diensten te promoten. De filmpjes moeten wel goed in elkaar zitten want pas als het filmpje een ‘hit’ is, bijvoorbeeld als het duizenden keren bekeken is, krijgt het de titel ‘viral’.

Webvertising
Webvertising is een ander woord voor internetmarketing. Adverteren op Internet kan op vele verschillende manieren zoals via links, banners, buttons, filmpjes en virals.

XML sitemap
Een sitemap is een pagina of bestand waarin alle links van een webpagina staan. Deze links worden op belangrijkheid gesorteerd voor de zoekmachine. Met sitemaps kan een webmaster er voor zorgen dat zoekmachines weten welke pagina’s op hun sites kunnen worden doorzocht. De eenvoudigste vorm van een sitemap is een XML-bestand met een lijst van URL’s voor een site.