Wat is een interface

Wat is een interface?

Wat is een interface?

Een interface is de intermediair of makelaar waarmee twee systemen met elkaar communiceren. Een beeldscherm is een voorbeeld van een interface tussen een computer en een gebruiker: het draagt de digitale informatie van de computer over in tekst of grafische vormen. Voor de besturing van de computer door een gebruiker is ook een interface nodig: meestal is dit een toetsenbord, vaak in combinatie met een muis.

Wat is een interface

Voorbeeld van een TUI: een tekstuele user interface

Voorbeelden van Interfaces:

UI: een UI, voluit een user interface, is de intermediair tussen een computer en de mens die de computer gebruikt. Dit wordt ook wel de mens-machine-interface of man-machine interface (MMI) of human-machine interface (HMI) genoemd.

GUI: een GUI, voluit een graphical user interface, is onderdeel van het besturingssysteem of een apart programma dat de gebruiker in staat stelt opdrachten aan het systeem te geven door te klikken op grafische objecten (pictogrammen, iconen en menu’s).

API: een API, voluit een application programming interface, is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm bibliotheken met software).

CLI: een CLI, voluit een command line interface, zorgt er voor dat een gebruiker in de vorm van regels tekst die één of meerdere opdrachten bevatten, de computer of een computerprogramma aanspreekt. De CLI noemen we ook wel een opdrachtregelinterface of commandoregel.

TUI: een TUI, voluit een text user interface, is een tekstuele gebruikersomgeving of tekstuele gebruikersinterface die op computerschermen gebruikt wordt binnen een grafische omgeving om computers opdrachten te geven. Dit noemen we ook wel een CBUI of character based user interface.

Voor meer begrippen en uitleg over internet, bekijk het Computer en Internet Woordenboek.