Wat is een IP-adres?

Wat is een IP-adres?

Het IP-adres is de twaalfcijferige unieke code die is verbonden aan de URL of de naam van de website. Alle computers en alle andere apparatuur verbonden met internet hebben zo’n unieke twaalfcijferige code. IP staat voor Internet Protocol, een adres waarmee een NIC (network interface card of controller), van een host in een netwerk eenduidig geadresseerd kan worden binnen het TCP/IP-model, de standaard van “het” internet.

Omdat IP-adressen door internetapplicaties makkelijk te raadplegen zijn, kunnen veel internetapplicaties zoals WordPress ook een IP-adres blokkeren voor een website of om permissies in te trekken voor dat IP-adres. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij het spelen van een internetgame, waarbij de gebruiker vals speelt of men probeert een website te hacken.

Privacy
Een IP-adres alleen is geen persoonsgegeven, maar wordt dat wel in combinatie met andere gegevens zoals een e-mail adres of andere NAW-gegevens. In zo’n geval is de Databeschermingsrichtlijn inzake privacy van toepassing.

Voor meer internet gerelateerde onderwerpen zie het Computer en internet woordenboek.

wat is een ip adres