Wat is taxonomie?

Wat is taxonomie?

Taxonomie is de wetenschap van het indelen van individuen of objecten in groepen of taxa in het Grieks. Met taxonomie kan zowel de methode worden bedoeld die bij het indelen wordt toegepast, als de hiërarchische ordening die het resultaat ervan is. Zo’n hiërarchische ordening, maar ook de activiteit om tot zo’n ordening te komen wordt classificatie genoemd.

Vrijwel alles kan taxonomisch worden ingedeeld: levende wezens, plantengemeenschappen, dingen, plaatsen en ook berichten bij WordPress.

Voor meer internet gerelateerde onderwerpen zie het Computer en internet woordenboek.

Wat is taxonomie