Tips voor portfolio (5x)

Tips voor portfolio, altijd handig en als je rondkijkt op internet, vliegt er van allerlei informatie over dit onderwerp voorbij. Hieronder de vijf tips en verderop nog wat informatie van Wikipedia.

 1. Zorg voor een afdrukbare of een te downloaden versie van je portfolio (moet ik nog doen).
 2. Laat voorbeeldmateriaal zien zoals teksten, foto’s, video’s en andere ontwerpen.
 3. Laat door je portfolio zien over welke kennis en vaardigheden je beschikt.
 4. Benoem de bedrijven, organisaties en mensen waar je mee hebt samengewerkt.
 5. Het taalgebruik moet natuurlijk helder en foutloos zijn, laat de tekst mede daarom ook door anderen lezen (moet ik ook nog doen).

 

Wat is een portfolio

Je eigen Website, of je website opfrissen?

Wil je zelf je eigen website met portfolio en CV of wil jij je eigen website opfrissen? Neem dan contact op. Voor € 349,- (excl. BTW) heb je een jaar lang een nieuwe website met:

 • een jaar lang hosting van een website met vele e-mailadressen;
 • een (domein-)naam naar keuze;
 • een geïnstalleerde WordPress website om eenvoudig teksten, foto’s en video’s te plaatsen;
 • twee uur ondersteuning om je wegwijs te maken in WordPress en;
 • een gratis thema naar keuze voor het uiterlijk van je website.

Als ZZP’er of als je op zoek bent naar een baan, kan een eigen website met portfolio en CV je enorm helpen. Opdrachtgevers of werkgevers kunnen zien wat je gedaan hebt en waar je mee bezig bent. Ook is zo’n website eenvoudig te koppelen aan je LinkedIn-pagina en je Facebook- en Twitter-account.

Tips voor portfolio, wat achtergronden

Bron: Wikipedia Een portfolio, van het Latijnse portare (dragen) en folium (vel papier), is in het algemeen een verzameling van werken of verwezenlijkingen van een persoon. Een portfolio wordt opgesteld als iemand een overzicht wil geven van zijn werk. Zo vraagt men bij de toelatingsexamens voor het hoger kunstonderwijs in de fotografie een portfolio (een selectie) van reeds gemaakte foto’s. Ook als eindwerk in een hogere opleiding kan gevraagd worden een portfolio samen te stellen. Het kan dan bijvoorbeeld een verslag van de stage bevatten, naast een literatuurlijst en/of eigen ontwerpen of realisaties. Een ander voorbeeld is een portfolio van een fotomodel, of een architect die zijn realisaties samenbrengt om aan (toekomstige) klanten te laten zien wat soort werk hij aflevert. In de financiële en zakelijke wereld wordt de term portfolio gebruikt om een (al dan niet samenhangend) geheel van beleggingen aan te duiden (bijvoorbeeld: aandelenportfolio, effectenportfolio, onroerendgoedportfolio). Een merkenportfolio is het geheel van merken dat eigendom is en/of beheerd wordt door één bedrijf. Een productportfolio is het geheel van producten (of productgroepen) van een bedrijf.

Diverse portfolio’s

Ontwikkelingsportfolio De lerende neemt informatie op over het eigen functioneren door het systematisch terugblikken. De rol van de docent is die van coach. Dit is een goed instrument voor reflectie, het stimuleert ook metacognitieve leeractiviteiten. De lerende moet duidelijk geïnformeerd worden over het niveau van de behaalde en te behalen competenties. Formatief van karakter.

Reflectieportfolio Gericht op inzicht in persoonlijk interpretatiekader. Lijkt op ontwikkelingsportfolio maar het cyclisch reflectieproces is nog sterker ingebouwd. Genereert grote dynamiek in leerproces. Formatief van karakter.

Dossierportfolio Geeft inzicht in vaktechnische competenties aan de hand van verzameling bewijsstukken door de lerende geleverd op school of in bedrijf. Eisen worden minutieus voorgeschreven. Het draagt een sterk controlerend karakter. Het kan zowel summatief als formatief worden ingezet. De betrokkenheid van de lerende bij het eigen leerproces blijft gering.

Gedragsportfolio Meet geen gedrag maar is gericht op vaktechnische competenties. Randvoorwaarden en evaluatiecriteria worden voorgeschreven maar de lerende vult naar eigen inzichten het portfolio met bewijsstukken over een bepaalde periode. Meer vrijheid van de lerende ten opzichte van dossierportfolio dus ook meer betrokkenheid. Kan zowel summatief als formatief worden ingezet.

Showcaseportfolio De (bijna) afgestudeerde verzamelt bewijsstukken voor de naderende sollicitatie. Het is sterk productgericht. Summatief van karakter.

Vormgeving en inhoud

Alle bewijsstukken die deel uitmaken van een portfolio moeten relevant zijn:

 • de competentie van de lerende wordt aangetoond;
 • de te realiseren doelstellingen worden aangegeven;
 • stappen of fasen in ontwikkeling van de competentie worden geïllustreerd;
 • een portfolio moet selectief en representatief zijn;
 • een portfolio moet goed gestructureerd en georganiseerd zijn en;
 • het karakter van een portfolio is dynamisch.

Een portfolio omvat volgens Collins (1991):

Artefacten: deze maken deel uit van het gewone functioneren, bijvoorbeeld werkplannen, aantekeningen en uitgewerkte voorbeelden.

Reproducties: tijdelijk van aard en worden normaal niet bewaard, bijvoorbeeld voorlopige ontwerpen en video’s over eigen functioneren.

Getuigenissen: door derden gemaakte rapporten over functioneren, bijvoorbeeld commentaar van een cliënt over geleverd werk of commentaar van een collega over de samenwerking.

Producties: bewijsmateriaal speciaal gemaakt voor het portfolio om verworven kennis en vaardigheden te documenteren. Voorbeelden zijn bijschriften, dagboeken en commentaar bij verzamelde documenten.