Customizer en Editor in WordPress

Customizer

De optie Customizer vind je op je dashboard onder Weergave. In het scherm Customizer kun je vele van de eerder beschreven onderdelen ook wijzigen. Dat geldt voor het te gebruiken thema, je widgets, je menu en vel andere zaken die weer afhankelijk zijn van het gebruikte thema. Ook vind je hier de optie Extra CSS. Hiermee kun je bijvoorbeeld via een CSS code of opdracht een element aanwijzen en deze van vorm of kleur veranderen. Je hier in code bijvoorbeeld met een code aangeven dat alle lettertypes Arial, vet en schuin moeten worden weergegeven op je website.

Editor

Afhankelijk van je installatie zie onder Weergave ook de optie Editor. Als je aan de slag wil met de optie Editor is het van groot belang dat je enige kaas hebt gegeten van HTML, CSS en bijvoorbeeld JavaScript. Hier zie je namelijk alle bestanden die er voor zorgen dat je website op een bepaalde wijze functioneert en is vorm gegeven. Heb je niet of nauwelijks verstand van de voorgaande computertalen, dan kun je hier beter wegblijven.