Wat is open source software

Hier volgt een kort antwoord op de vraag: Wat is open source software? Open Source Software is software waarvan de broncode vrij beschikbaar is voor iedereen. Het publiek mag en kan deze software kopiëren, aanpassen en verspreiden zonder bijkomende kosten voor bijvoorbeeld auteursrechten. De ontwikkeling van software gebeurt vaak door een community. Zo’n community kan bestaan uit een gemeenschappelijke samenwerking van zowel individuele programmeurs als grote bedrijven. Het tekenprogramma GIMP is hier een mooi voorbeeld van evenals de CMS WordPress.     Wat is open source software

Wat is een webserver?

Wat is een Webserver?

Een webserver ‘serveert’ en beheert de websites. Als een URL, bijvoorbeeld het adres van een website, wordt ingetypt in de browser verzendt de browser deze URL naar de betreffende webserver. Deze webserver stuurt de informatie weer door naar de browser waar de URL is ingetypt en zo wordt de website of de informatie zichtbaar op de computer. Voor meer internet gerelateerde onderwerpen zie het Internet Woordenboek. Wat is een webserver?

Wat is een interface

Wat is een interface?

Een interface is de intermediair of makelaar waarmee twee systemen met elkaar communiceren. Een beeldscherm is een voorbeeld van een interface tussen een computer en een gebruiker: het draagt de digitale informatie van de computer over in tekst of grafische vormen. Voor de besturing van de computer door een gebruiker is ook een interface nodig: meestal is dit een toetsenbord, vaak in combinatie met een muis.

Wat is een interface

Voorbeeld van een TUI: een tekstuele user interface

Voorbeelden van Interfaces:

UI: een UI, voluit een user interface, is de intermediair tussen een computer en de mens die de computer gebruikt. Dit wordt ook wel de mens-machine-interface of man-machine interface (MMI) of human-machine interface (HMI) genoemd.

GUI: een GUI, voluit een graphical user interface, is onderdeel van het besturingssysteem of een apart programma dat de gebruiker in staat stelt opdrachten aan het systeem te geven door te klikken op grafische objecten (pictogrammen, iconen en menu’s).

API: een API, voluit een application programming interface, is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm bibliotheken met software).

CLI: een CLI, voluit een command line interface, zorgt er voor dat een gebruiker in de vorm van regels tekst die één of meerdere opdrachten bevatten, de computer of een computerprogramma aanspreekt. De CLI noemen we ook wel een opdrachtregelinterface of commandoregel.

TUI: een TUI, voluit een text user interface, is een tekstuele gebruikersomgeving of tekstuele gebruikersinterface die op computerschermen gebruikt wordt binnen een grafische omgeving om computers opdrachten te geven. Dit noemen we ook wel een CBUI of character based user interface.

Voor meer begrippen en uitleg over internet, bekijk het Computer en Internet Woordenboek.

Wat is keyframe animatie

Wat is keyframe-animatie?

Het keyframe is het ‘sleutelbeeld’ die het begin en het einde van een reeks beelden bepaalt. Diverse programma’s, zoals Adobe Edge, berekenen op basis van het begin- en eindsituatie van deze twee keyframes zelf de tussenliggende beelden. Een keyframe of enkel beeld bepaalt het begin of het einde van de samenhangende serie, de zgn. animatie.

Wat is keyframe animatie

Keyframe animatie in Adobe Edge

Voor meer begrippen en uitleg over internet, bekijk het Computer en Internet Woordenboek.

Wat zijn broodkruimels of Breadcrumbs?

Broodkruimels of breadcrumbs is de manier waarop een bezoeker kan zien hoe hij naar de betreffende webpagina is of zal worden geleid. Doordat de bezoeker de broodkruimels of het kruimelpad van de betreffende webpagina kan zien, wordt ook hiërarchie van de website duidelijk.

Zo’n hiërarchische website is ingedeeld in verschillende onderwerpen of categorieën en mogelijke subonderwerpen. Deze onderwerpen kunnen ieder weer hun eigen pagina’s hebben. Als een bezoeker eerst naar de hoofdpagina gaat van de site, vervolgens naar de onderwerpspagina en tenslotte naar de subonderwerpspagina volgt de gebruiker de hiërarchie van een site. De aanbieder van de website kan dit gevolgde pad zichtbaar maken.
Lees meer

Standard-ASCII-Table

Wat is ASCII ?

Lees meer

Wat is een zip bestand

Een ZIP-bestand is een bestand dat is verkleind. Dit kan door diverse speciale technieken om zo de opslagruimte te verkleinen. Op deze manier kan je méér gegevens op dezelfde harde schijf, USB-stick, CD of DVD krijgen. Of je kunt dezelfde gegevens (sneller) versturen via het Internet of via e-mail.Wat is een zip bestand

Lees meer

Wat is de Pay-off-line of de baseline?

Wat is de Pay-off-line of de baseline?

De pay-off, pay-off line of baseline is een benaming die gebruikt wordt voor de zin die achter een merknaam geplaatst wordt. Vooral bij niet beschrijvende merknamen kan de pay-off gebruikt worden om kort en bondig te communiceren waar het merk voor staat. Een pay-off wordt gebruikt om gevoel of associaties aan een merknaam toe te voegen.

Lees meer

Wat is een firewall

Wat is een firewall?

De firewall is de software of de hardware die binnenkomende informatie van internet of een ander netwerk controleert en deze informatie vervolgens blokkeert of naar uw computer doorlaat, al naar gelang de instellingen van de firewall.

Een firewall wordt gebruikt om te voorkomen dat hackers of schadelijke software (zoals wormen) via een netwerk of internet toegang tot de computer krijgen. Ook het omgekeerde werkt, een firewall kan er voor zorgen dat schadelijke software vanaf de eigen computer naar andere computers wordt geblokkeerd.

Voor meer begrippen en uitleg over marketing en internet, bekijk het Computer en Internet Woordenboek

Wat is een firewall

Wat zijn keywords

Wat zijn keywords?

De keywords zijn de zoektermen of woorden waarop internetgebruikers zoeken in een zoekmachines om informatie over een product, dienst of onderwerp te vinden. Aan de hand van keywords op een website leggen zoekrobots een database aan van alle WWW-documenten die op het internet beschikbaar zijn. Lees meer