voordelen van een WordPress website

Wat zijn de voordelen van een WordPress website?

In dit artikel wordt antwoord gegeven op de vraag: Wat zijn de voordelen een WordPress website? Ik merk dat meer een meer bedrijven, maatschappelijke organisaties en particulieren geïnteresseerd raken in WordPress. En dat is niet voor niets. Dit artikel geeft je een snelle en aardige indruk over wat WordPress is en kan en wat het niet is en niet kan.voordelen van een WordPress website
  Lees meer

Wat zijn de nadelen van een WordPress website?

Wat zijn de nadelen van een WordPress website?

Wat zijn de nadelen van een WordPress website?

Natuurlijk dient ook de vraag: Wat zijn de nadelen van een WordPress website? beantwoord te worden. Want om met Cruijff te spreken: “Ieder voordeel, heb z’n nadeel!”. Zo brengen we het andere artikel over de voordelen van WordPress website weer enigszins in evenwicht.  

Wat zijn de nadelen van een WordPress website? Lees meer

Wat is open source software

Wat is open source software?

Hier volgt een kort antwoord op de vraag: Wat is open source software? Open Source Software is software waarvan de broncode vrij beschikbaar is voor iedereen. Het publiek mag en kan deze software kopiëren, aanpassen en verspreiden zonder bijkomende kosten voor bijvoorbeeld auteursrechten. De ontwikkeling van software gebeurt vaak door een community. Zo’n community kan bestaan uit een gemeenschappelijke samenwerking van zowel individuele programmeurs als grote bedrijven. Het tekenprogramma GIMP is hier een mooi voorbeeld van evenals de CMS WordPress.     Wat is open source software

10 Slimme WordPress tips

Hoeveel WordPress websites zijn er? Bijna 80 miljoen!

Hoeveel WordPress websites zijn er? Bijna 80 miljoen!

Op de vraag hoeveel WordPress websites zijn er tegenwoordig is eenvoudig antwoord te geven, omdat dit keurig wordt bijgehouden op de site van WordPress.org. Hieronder nog wat cijfers en een verwijzing naar een artikel waar het verschil tussen WordPress.com en WordPress.org wordt uitgelegd.

  • Ruim 77 miljoen mensen gebruiken WordPress
  • 400 miljoen mensen kijken maandelijks ruim 13 miljard WordPress-pagina’s
  • Bijna 40 miljoen berichten en 50 miljoen commentaren ieder maand
  • Dagelijks komen er 100.000 gebruikers bijHoeveel WordPress websites zijn er


Ongeveer 20% van de top 10 miljoen meest bekeken websites ter wereld maakt gebruik van WordPress. WordPress kent systemen, te weten WordPress.com en WordPress.org. Het gebruikersgemak, waar het gaat om toevoegen van berichten, plaatjes en video’s, is voor beiden systemen even eenvoudig en dit verklaart ook het grote succes van WordPress, maar tussen deze twee systemen  zijn er wel duidelijke verschillen. Hier lees je wat het verschil is tussen WordPress.com en WordPress.org ->>>

10 Slimme WordPress tips

10 Slimme WordPress tips

Hieronder volgen 10 slimme WordPress tips om je WordPress website te verbeteren. 21% van alle websites ter wereld is in WordPress gebouwd, waaronder websites van grote namen zoals CNN, Ebay en Samsung. Kijk hier voor een lijst met andere beroemde websites die zijn gebouwd in WordPress.

10 Slimme WordPress tips Lees meer

Wat is een webserver?

Wat is een Webserver?

Wat is een Webserver?

Een webserver ‘serveert’ en beheert de websites. Als een URL, bijvoorbeeld het adres van een website, wordt ingetypt in de browser verzendt de browser deze URL naar de betreffende webserver. Deze webserver stuurt de informatie weer door naar de browser waar de URL is ingetypt en zo wordt de website of de informatie zichtbaar op de computer. Voor meer internet gerelateerde onderwerpen zie het Internet Woordenboek. Wat is een webserver?

Wat is een interface

Wat is een interface?

Wat is een interface?

Een interface is de intermediair of makelaar waarmee twee systemen met elkaar communiceren. Een beeldscherm is een voorbeeld van een interface tussen een computer en een gebruiker: het draagt de digitale informatie van de computer over in tekst of grafische vormen. Voor de besturing van de computer door een gebruiker is ook een interface nodig: meestal is dit een toetsenbord, vaak in combinatie met een muis.

Wat is een interface

Voorbeeld van een TUI: een tekstuele user interface

Voorbeelden van Interfaces:

UI: een UI, voluit een user interface, is de intermediair tussen een computer en de mens die de computer gebruikt. Dit wordt ook wel de mens-machine-interface of man-machine interface (MMI) of human-machine interface (HMI) genoemd.

GUI: een GUI, voluit een graphical user interface, is onderdeel van het besturingssysteem of een apart programma dat de gebruiker in staat stelt opdrachten aan het systeem te geven door te klikken op grafische objecten (pictogrammen, iconen en menu’s).

API: een API, voluit een application programming interface, is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel (meestal in de vorm bibliotheken met software).

CLI: een CLI, voluit een command line interface, zorgt er voor dat een gebruiker in de vorm van regels tekst die één of meerdere opdrachten bevatten, de computer of een computerprogramma aanspreekt. De CLI noemen we ook wel een opdrachtregelinterface of commandoregel.

TUI: een TUI, voluit een text user interface, is een tekstuele gebruikersomgeving of tekstuele gebruikersinterface die op computerschermen gebruikt wordt binnen een grafische omgeving om computers opdrachten te geven. Dit noemen we ook wel een CBUI of character based user interface.

Voor meer begrippen en uitleg over internet, bekijk het Computer en Internet Woordenboek.

Wat is keyframe animatie

Wat is keyframe-animatie?

Wat is keyframe-animatie?

Het keyframe is het ‘sleutelbeeld’ die het begin en het einde van een reeks beelden bepaalt. Diverse programma’s, zoals Adobe Edge, berekenen op basis van het begin- en eindsituatie van deze twee keyframes zelf de tussenliggende beelden. Een keyframe of enkel beeld bepaalt het begin of het einde van de samenhangende serie, de zgn. animatie.

Wat is keyframe animatie

Keyframe animatie in Adobe Edge

Voor meer begrippen en uitleg over internet, bekijk het Computer en Internet Woordenboek.

Wat zijn broodkruimels of breadcrumbs?

Wat zijn broodkruimels of Breadcrumbs?

Broodkruimels of breadcrumbs is de manier waarop een bezoeker kan zien hoe hij naar de betreffende webpagina is of zal worden geleid. Doordat de bezoeker de broodkruimels of het kruimelpad van de betreffende webpagina kan zien, wordt ook hiërarchie van de website duidelijk.

Zo’n hiërarchische website is ingedeeld in verschillende onderwerpen of categorieën en mogelijke subonderwerpen. Deze onderwerpen kunnen ieder weer hun eigen pagina’s hebben. Als een bezoeker eerst naar de hoofdpagina gaat van de site, vervolgens naar de onderwerpspagina en tenslotte naar de subonderwerpspagina volgt de gebruiker de hiërarchie van een site. De aanbieder van de website kan dit gevolgde pad zichtbaar maken.
Lees meer

XML Sitemaps

Met Google XML Sitemaps gevonden worden

De WordPress plugin Google XML Sitemaps zorgt er voor dat Google en andere zoekmachines je website beter kunnen vinden en gemakkelijker kunnen indexeren. Met bijna 11 miljoen downloads heeft deze plugin zijn waarde wel bewezen.XML Sitemaps

Lees meer